Työmarkkinat murroksessa

Asetelma syksyn neuvottelukierrokselle

Työehtosopimukset teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla sekä tietotekniikan palvelualalla ovat voimassa 31.10.2017 asti. Syksyllä 2017 käydään neuvotteluja työehtosopimusten uusimisesta.


Sopiminen takaisin liitoille

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on päättänyt, että se ei enää tee keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja. Myös paikallista sopimista halutaan lisätä.

 • YTN:n mielestä työnantajapuoli ei voi yksipuolisesti määritellä paikallisen sopimisen pelisääntöjä.  
 • Paikallinen sopiminen on jo laajasti mahdollista YTN:n työehtosopimuksissa. Ongelmana ovat työnantajan taito, tahto tai tarve.
   

Raami, kiky, tupo

Tällä vuosikymmenellä on tehty ultramaltillisia työehtosopimuksia työllisyyden nimissä.

 • Ostovoimasta on tingitty.
 • Palkatonta työtä 24 tuntia lisää.
 • Samaan aikaan yrityksiä on tuettu runsaasti:
  1. Kela-maksun poisto (2010): 800 milj. €/v
  2. Yhteisöveron poisto (2012 ja 2014): n. 1,2 mrd. €/v
  3. Sotu-maksujen alentaminen (2016 kiky): n. 850 milj. €/v
   

Työehdot syntipukkina – jäykkyyksiä liioitellaan

Ammattiyhdistysliikettä on pidetty syntipukkina Suomen kilpailukyvyn rapautumiseen ja jäykkiin työelämän sääntöihin. Viime vuosien lakiuudistukset ovatkin jo pidentäneet koeaikaa ja lyhentäneet takaisinottovelvollisuutta. Halua on myös saada asiantuntijat pois työaikalain piiristä.

 • OECD:n mukaan Suomessa irtisanominen on helpompaa kuin Ruotsissa tai Saksassa.
 • Työaikajoustot ovat laajasti käytössä verrattuna muihin EU-maihin.
 • Määräaikaisten työsopimusten sääntely on Suomessa vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin.